Zmiana hasła w centralnej usłudze katalogowej Active Directory

Wymagania złożoności hasła:
  • nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki
  • musi zawierać znaki z trzech spośród następujących czterech kategorii: wielkie litery alfabetu łacińskiego (od A do Z), małe litery alfabetu łacińskiego (od a do z), cyfry systemu dziesiętnego (od 0 do 9), znaki niealfabetyczne (na przykład !, $, #, %, =, +, <, >)
  • minimalna długość hasła to 7 znaków
UWAGA: po trzech błędnych próbach możliwość logowania na dane konto jest blokowana na 15 min.