Aktywacja konta w centralnej usłudze katalogowej Active Directory

Centralna usługa katalogowa Active Directory (AD) docelowo będzie wykorzystywana przez nowy system ePRz do uwierzytelniania pracowników i studentów PRz we wszystkich podsystemach informatycznych Uczelni.

Wymagana jest jednorazowa aktywacja konta poprzez podanie dotychczasowej nazwy konta e-mail oraz dotychczasowego hasła w systemie Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK).

Po aktywacji konta możliwa jest wielokrotna zmiana hasła w Active Directory.

Uwaga! - na ikonie kłódki obok adresu https://reset.prz.edu.pl/ należy sprawdzić, że strona ma poprawny certyfikat wystawiony dla witryny "prz.edu.pl".
UWAGA: po trzech błędnych próbach możliwość logowania na dane konto jest blokowana na 15 min.

Wymagania złożoności hasła:
  • nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki
  • musi zawierać znaki z trzech spośród następujących czterech kategorii: wielkie litery alfabetu łacińskiego (od A do Z), małe litery alfabetu łacińskiego (od a do z), cyfry systemu dziesiętnego (od 0 do 9), znaki niealfabetyczne (na przykład !, $, #, %, =, +, <, >)
  • minimalna długość hasła to 7 znaków